huisreglement pure pilates (multineth gcv)

De informatie en de lesuren bij Pure Pilates (Multineth GCV) kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden wanneer dit nodig is voor het goed functioneren van de studio. Wij raden daarom aan om regelmatig deze website te bekijken.

Men is ingeschreven bij Pure Pilates (Multineth GCV) wanneer men zijn gegevens heeft doorgegeven aan Eversports, ons bookingssysteem en zijn/haar sessie of lessenreeks heeft gereserveerd en betaald.

Men vult een vragenlijst ‘Persoonlijke informatie’ en de ‘Overeenkomst tussen de klant en Pure Pilates Grobbendonk’ in en bezorgt deze aan de receptie vooraleer de eerste les begint. Deze vragenlijst kan ook thuis geprint worden via onze website.

Klanten gaan ermee akkoord dat de door hun gegeven informatie wordt gelezen door de lesgevers die betrokken zijn in het oefenprogramma en deze als vertrouwelijk beschouwen.

Een verlenging van de geldigheid van een beurtenkaart kan slechts in bepaalde uitzonderingen worden toegestaan.

Beperkte verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te verzekeren dat hij of zij in staat is om een routine van oefeningen te doen. In geval van hoge- of lage bloeddruk of hartaandoeningen, wordt er gevraagd om op voorhand een doktersconsult te hebben.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwetsuren opgelopen tijdens oefensessies, tenzij dit bij wet niet kan uitgesloten worden .

Persoonlijke eigendom

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van persoonlijke voorwerpen of kleding die meegebracht worden naar onze studio en hier verloren geraken.

Gedurende de oefensessies worden handtas, portefeuille en mobiele telefoon mee in de studio genomen. Jassen, schoenen en sporttassen blijven in de kleedkamer.

Mobiele telefoons worden afgezet tijdens de les.

Kledij

Men wordt verzocht gepaste kledij te dragen voor het beoefenen van Pilates. Goed aanpassende kledij is het meest geschikt voor deze oefeningen.

Outdoor schoenen zijn niet toegestaan in onze studio. Sokken met antislip zijn aan te raden alsook een handdoek.

Veiligheid, hygiene, gezondheid en fitheid

Er mag geen glas of voedsel in de kleedkamers of in de studio meegenomen worden. Enkel water is toegelaten.

Men wordt aangeraden om tien minuten vóór de start van de les te arriveren.

Wanneer je te laat bent voor een privéles zal de leraar zich toch houden aan het geprogrammeerde uur.

Aan het einde van de les moet het materiaal gereinigd worden met de daarvoor aanwezige sprays en schoonmaakdoekjes. Men zet dit materiaal terug op de daarvoor voorziene plaats.

Pure Pilates (Multineth GCV) heeft, in alle discretie, het recht een vraag tot lesgeven te weigeren wanneer er enig vermoeden ontstaat dat de oefeningen de gezondheid van de persoon in kwestie kan schaden.

Men volgt de instructies van de leraar.

Men gebruikt het materiaal en de toestellen met de nodige voorzichtigheid, Pilatestoestellen kunnen kwetsuren veroorzaken bij onoplettendheid en onvoorzichtigheid.

Men is stil en respecteert de andere klanten wanneer een les nog bezig is bij het binnen komen van onze studio. Ook op het einde van een les is de nodige concentratie nog vereist. We vragen om het geluid van uw gsm of smartphone uit te zetten tijdens de les.