privacyreglement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze studio

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de andere privacyregels. Meer informatie over uw overige rechten als patiënt vindt u in onze aparte brochure .

Welke persoonsgegevens en waarom?

Camerabeelden

Pure Pilates (Multineth GCV) tracht een veilige omgeving te creëren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Pure Pilates (Multineth GCV) maakt hiervoor o.a. gebruik van bewakingscamera’s conform de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s.

De bewakingscamera’s bevinden zich zowel op publiek toegankelijke plaatsen als niet-publiek toegankelijke plaatsen. Het wettelijk pictogram inzake camerabewaking dat zichtbaar aanwezig is, maakt u er attent op dat er gefilmd wordt.

De beelden worden maximaal 30 dagen opgeslagen. De toegang tot en het gebruik van de beelden is beperkt overeenkomstig het recht op privacy en de principes van het gegevensbeschermingsrecht.

Deze beelden worden overgedragen aan politie indien er zich strafbare feiten of verdachte situaties hebben voorgedaan. Dit gebeurt op vraag van de politie of op eigen initiatief.

Voor het melden van verdachte situaties of voor vragen over privacy en het gebruik van de camerabeelden kan u mailen naar christophe@multineth.be.

Cookies

Wat? Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst als u een website bezoekt.

Een cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en om rekening te houden met uw eerdere activiteiten (taalkeuze, nieuwsbrieven, …).

De server van de website kan enkel zijn eigen cookies lezen en heeft geen toegang tot andere gegevens op uw computer of mobiel toestel.

Welke cookies en waarom? De cookies die Pure Pilates (Multineth GCV) gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties.

Ze worden gebruikt om uw bezoek aan de website te verbeteren, bepaalde diensten aan te bieden, om eventuele fouten te identificeren en/of onze website te optimaliseren.

Overzicht

Pure Pilates (Multineth GCV) gebruikt technische cookies. Deze cookies kunnen gebruikt worden zonder uw toestemming.

Pure Pilates (Multineth GCV) gebruikt daarnaast ook analystische en overige cookies. Voor deze cookies vragen wij eerst uw .  Het gaat om de volgende cookies:

 • Google Analytics: deze cookies dienen om het gebruik van onze website (bv. aantal clicks per pagina) te analyseren en worden maximaal 2 jaar bijgehouden;
 • Google Maps: kaarten met routes naar de praktijk;
 • Third party cookie van MindBody: via deze cookie weet het online afspraken- en betaalsysteem van MindBody dat u via de website van Pure Pilates (Multineth GCV) komt;
 • Third party cookies van social media: deze cookies van derden worden gebruikt door deze derden om u als gebruiker van het externe platform te identificeren.

Cookie-instellingen in uw browser – Het is aangeraden om cookies aan te laten staan als u de Pure Pilates (Multineth GCV) website bezoekt. Wilt u toch geen cookies gebruiken?  Pas dan uw instellingen van uw webbrowser aan.

Microsoft Internet Explorer

 • Klik in Internet Explorer op ‘Internetopties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, gebruikt u de schuifknop om de gewenste instelling voor cookies te kiezen.
 • Klik op ‘OK’.

Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van uw  browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
 • Click ‘Save’.

Lees meer over cookies op https://www.youronlinechoices.com/

Vraag of klacht?

Indien u meent dat de bepalingen van dit Privacyreglement of van de AVG niet worden nageleefd, dan heeft u het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u klachten of andere vragen heeft, verzoeken wij u echter vriendelijk om deze eerst aan ons voor te leggen, zodat wij naar een oplossing voor uw probleem kunnen zoeken. Pure Pilates (Multineth GCV), dan wel uw instructor zullen hierover dan graag met u in gesprek gaan.

Wijzigingen

Pure Pilates (Multineth GCV) behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te wijzigen. U dient dus steeds de meest recente versie te raadplegen.

Laatste wijziging: 6 januari 2020.